JP CONSULTING

  Pomagamy
  firmom naszych
  klientów:
  - rozwijamy sprzedaż
    eksportową,
  - optymalizujemy koszty
  - doradzamy i szkolimy

Pracowaliśmy dla:

POZABANKOWE FINANSOWANIE FIRM I WYKUPÓW MANAGERSKICH

We współpracy z Holocene Impact Capital oferujemy rozwiązania w zakresie finansowania projektów nieruchomościowych w kluczowych miastach Polski. Możemy wspierać projekty w zakresie nieruchomości komercyjnych, a także projekty mieszkaniowe wielorodzinne. Naszym klientom możemy zapewnić dostęp do międzynarodowych rozwiązań kapitałowych wspierających akwizycję, remonty i rozwój oraz refinansowanie ich majątku.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ FINANSOWANIA FIRM DLA REGIONU CEE

 1. Od pierwszego kwartału 2024 roku zaczniemy oferować swoje rozwiązania finansowe projektom zlokalizowanym w Polsce. Na początku będziemy skupiać się głównie na nieruchomościach komercyjnych, głównie hotelowych, biurowych, handlowych i logistycznych. 
 2. Główną ideą jest wprowadzenie międzynarodowego kapitału do polskich deweloperów / inwestorów w nieruchomości.
 3. Jesteśmy zainteresowani oferowaniem rozwiązań obejmujących cały pakiet kapitałowy – dług uprzywilejowany, finansowanie typu mezzanine oraz kapitał własny JV.
 4. Koncentrujemy się na wsparciu doświadczonych sponsorów – na tym etapie nie ma żadnych początkujących deweloperów/inwestorów. Nie finansujemy start-upów.
 5. Akceptujemy ryzyko rozwoju,
 6. Będziemy prosić klientów o założenie spółki celowej za pośrednictwem JP Consulting lub profesjonalnego dostawcy usług korporacyjnych – np. Vistra,
 7. Pracujemy na podstawie umów jako zlecenia z klientem na zasadzie transakcja po transakcji, ustalając z klientem umowę określającą całkowitą prowizję dla nas.
 8. Typowe zaangażowanie finansowe z naszej strony może wynosić od 10 do 15 milionów € na projekt, – jest to kwota minimalna, nie mamy kwoty maksymalnej.
 9. Koszt kapitału może wynosić od 6 do 12% – to zależy od projektu i całkowitego wymaganego finansowania (w wartościach bezwzględnych i procentowych). Na przykład zadłużenie uprzywilejowane z tytułu istniejących aktywów przy ustalonym dochodzie byłoby bliższe 8%, podczas gdy projekty deweloperskie – około 12%. Finansowanie mezzanine i kapitał własny JV są wyceniane powyżej 12%, ale w każdym przypadku może być inaczej. Zawsze będziemy współpracować z klientem, aby znaleźć najbardziej konkurencyjne rozwiązanie.  
 10. Przy odpowiednim zabezpieczeniu jesteśmy w stanie sfinansować do 80-90% wartości projektu. – jeśli powyżej, w zasadzie jest to możliwe, ale prawdopodobnie wymagałoby połączenia długu uprzywilejowanego i elementu typu mezzanine, co mogłoby spowodować wzrost cen. Wymagamy, aby co najmniej 10 lub 5% całkowitej wielkości transakcji pochodziło od sponsora.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ FINANSOWANIA DLA WYKUPÓW MANAGERSKICH DLA REGIONU CEE

 1. Od pierwszego kwartału 2024 roku zaczniemy oferować swoje rozwiązania finansowe projektom MBO zlokalizowanym w Polsce umożliwiającym przejęcie firm z sektorów nieruchomości komercyjnych, głównie hotelowych, biurowych, handlowych i logistycznych. 
 2. Główną ideą jest wprowadzenie międzynarodowego kapitału do polskich deweloperów / inwestorów w nieruchomości oraz do firm, które nie posiadają sukcesora rodzinnego, a których aktualni właściciele planują wyjście z firmy.
 3. Jesteśmy zainteresowani oferowaniem rozwiązań obejmujących cały pakiet kapitałowy – dług uprzywilejowany, finansowanie typu mezzanine oraz kapitał własny JV.
 4. Koncentrujemy się na wsparciu doświadczonych managerów, którzy z przejmowanym biznesem związani są od wielu lat. Nie finansujemy start-upów ani początkujących przedsiębiorców.
 5. Akceptujemy ryzyko rozwoju,
 6. Będziemy prosić klientów o założenie spółki celowej za pośrednictwem JP Consulting lub profesjonalnego dostawcy usług korporacyjnych – np. Vistra,
 7. Typowe zaangażowanie finansowe z naszej strony może wynosić od 10 do 15 milionów € na projekt, – jest to kwota minimalna, nie mamy kwoty maksymalnej.
 8. Koszt kapitału może wynosić od 6 do 12% – to zależy od projektu i całkowitego wymaganego finansowania (w wartościach bezwzględnych i procentowych). Na przykład zadłużenie uprzywilejowane z tytułu istniejących aktywów przy ustalonym dochodzie byłoby bliższe 8%, podczas gdy projekty deweloperskie – około 12%. Finansowanie mezzanine i kapitał własny JV są wyceniane powyżej 12%, ale w każdym przypadku może być inaczej. Zawsze będziemy współpracować z klientem, aby znaleźć najbardziej konkurencyjne rozwiązanie.  
 9. Przy odpowiednim zabezpieczeniu jesteśmy w stanie sfinansować do 80-90% wartości projektu. – jeśli powyżej, w zasadzie jest to możliwe, ale prawdopodobnie wymagałoby połączenia długu uprzywilejowanego i elementu typu mezzanine, co mogłoby spowodować wzrost cen. Wymagamy, aby co najmniej 10 lub 5% całkowitej wielkości transakcji pochodziło od sponsora.

Podsumowanie informacji, które będą nam potrzebne do oceny każdej transakcji.

 1. Informacje podzielone są na trzy grupy – informacje o sponsorze, informacje o aktywach oraz informacje o transakcji.

  Informacje o sponsorze:

      Dane korporacyjne sponsora, który będzie   pełnił rolę lidera / Głównego Partnera

      Podsumowanie wcześniejszych doświadczeń z podobnymi projektami

  Informacje o aktywach:

      Adres

      Rodzaj aktywów

      Otwarta wartość rynkowa i cena zakupu

      Biznesplan dla aktywa – nabycie / przejęcie + remont / rozwój

      Wykaz jednostek, jeśli ma to zastosowanie

      Informacje na temat umowy najmu komercyjnego, która istnieje (lub ma zostać wdrożona)

  Informacje o transakcji(ach):

      Całkowity koszt projektu (pozyskanie + koszty twarde + koszty miękkie)

      Czas realizacji transakcji – jak szybko potrzebne są środki i na jak długo?

      Jaka jest kwota kapitału własnego, którą sponsor wiodący wniesie do transakcji?

      Projekcja finansowa wysokiego szczebla (w tym projekt przepływu środków pieniężnych)

      Jaka kwota jest wnioskowana do finansowania?

  To powinno pozwolić nam rozpocząć pracę nad niektórymi z tych projektów.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA TRANSAKCJI.

Transakcje finansowane są przez:

 1. Zarządzających aktywami na terenie EU, Wlk. Brytanii i Emiratów Arabskich,
 2. Banki międzynarodowe i lokalne,
 3. Prywatni dostawcy finansowania dłużnego,
 4. Instytucje finansowania rozwoju,
 5. Dostawców usług finansowych typu mezzanine (Wyjaśnienie finansowania mezzanine w ramce poniżej),
 6. Państwowe fundusze majątkowe,
 7. Biura rodzinne,
 8. Fundusze emerytalne,
 9. Inwestorzy o bardzo wysokiej wartości netto aktywów

Finansowanie typu mezzanine jest jedną z form kapitału prywatnego, która łączy cechy długu i kapitału własnego. Jest to forma finansowania pomiędzy długoterminowym, zabezpieczonym długiem bankowym a kapitałem własnym inwestora.  Mezzanine jest postrzegane jako ryzykowne dla inwestorów, dlatego koszty finansowania tego rodzaju mogą być wyższe niż w przypadku tradycyjnego długu. Jednakże dla firmy może to być atrakcyjna opcja, ponieważ pozwala na uniknięcie emisji dodatkowych akcji, co utrzymuje kontrolę nad firmą. Finansowanie mezzanine ma zwykle formę obligacji, które mogą być wymienialne na akcje w pewnych warunkach. W przypadku niewypłacalności firmy, wierzyciel mezzanine będzie miał pierwszeństwo przed akcjonariuszami, jednak po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli senioralnych. Działanie finansowania mezzanine polega na udzieleniu kapitału z pewnymi warunkami, takimi jak wysokość oprocentowania, okres spłaty czy ewentualne prawa do konwersji na akcje. Jest to rozwiązanie elastyczne i dostosowywane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Podsumowując, finansowanie mezzanine to interesująca opcja dla firm poszukujących kapitału na rozwój, ale niechcących korzystać z klasycznych form finansowania. Jest to rozwiązanie, które pozwala na zwiększenie zaangażowania kapitału obcego przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad firmą.

Scroll to Top